Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (15.02.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1356 Sayılı TBMM’nin Çalışmalarına Aracılık Kararı
İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMALARI
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Çalışanları Aleyhinde Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (KHK: 122)
–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Ekip Oluşturulmasına ve Oluşturulan Ekiplere Örnekler Konulmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (KHK: 123)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bağlı Döner Sermayelerinde Sözleşmeli İşçi Olarak Çalışan Kişilerin Görevlendirilebilecekleri Memur Ekiplerine İlişkin Kararın Uygulanmasına Dair Karar (Karar No: 6792)
–– Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No: 6793)
–– Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Dersler ve Ek Ders Saatleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No: 6794)
DÜZENLEMELER
–– Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orman Kanununun 17 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YUVARLAK
–– Afet Bölgesinde Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirlere İlişkin 2023/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
BİLDİRİ
–– Kişisel Sulama Sistemlerinin Kırsal Kalkınma Esası Kapsamında Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) (No: 2023/11)
YARGI DAİRESİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarih ve E:2022/117, K:2023/4 sayılı kararı
DUYURU BÖLÜMÜ
a – Karar Bildirimleri
b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları
c – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu