Haber

Ali Kenanoğlu’ndan Bakan Soylu’ya: “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde Taşınmazlara İlişkin Envanter, Kayıt ve Değer Tespit İşlemleri Neden…

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kananoğlu, Sayıştay’ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kontrol raporuna yansıyan usulsüzlüklerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Taşınmazlara ait envanter, kayıt ve bedel tespit süreçleri neden yapılmamıştır? Kullanım ömrü tamamlanmış yahut ortadan kalkmış maddi olmayan varlıklar neden hesaplarda takip edilmektedir? Alışveriş merkezi niteliğindeki yerlerde bulunan işletmelere neden ilçe belediyesi tarafından işletme ruhsatı verilmektedir? Personellerin yıllık fiyatlı müsaadeleri neden kanuna uygun olarak kullandırılmamaktadır” diye sordu.

Ali Kenanoğlu, Sayıştay’ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kontrol raporuna yansıyan usulsüzlükleri Meclis gündemine taşıdı. Kenanoğlu, Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Soru önergesinde, amir mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken görevlerde 17 adet usulsüzlük tespit edildiğini belirten Kenanoğlu, 2020 Sayıştay Raporu’nda da tespit edilen toplu ulaşım sınırlarının ihalesiz ve süresiz olarak kullandırılması usulsüzlüğünün tahlile kavuşturulmayarak devam ettirildiğini kaydetti.

Kenanoğlu, önergesinde kelam konusu usulsüzlükleri şöyle sıraladı:

“BELEDİYENİN MÜLKİYETİNDE BULUNAN MADDİ OLMAYAN VARLIKLARIN DEĞERİNİN 5 MİLYON 968 BİN 784,14 TL OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR”

“Belediyenin mülkiyetinde bulunan maddi olmayan varlıkların kıymetinin 5 milyon 968 bin 784,14 TL olduğu, belediyenin mali tablolar hesabında 19 milyon 876 bin 851,02 TL fiyatında varlık kayıtlı olduğu ve hasebiyle mali tablolar ile mevcut sahip olunan maddi olmayan varlıklar ortasında 13 milyon 908 bin 66,88 TL’lik farkın bulunduğu, Balıkesir ilinde 82 adet 2’nci ve 3’üncü sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatı olan zeytinyağı imalathanesi bulunduğu, ancak büyükşehir belediyesi tarafından mevzuat hükümleri gereğince ruhsatlandırma işlemleri ve Çevre Kanunu kapsamında denetimlerin yapılmadığı, belediyede görev alan kadrolu 286 işçinin toplam 34 bin 543 gün kullanılmamış ücretli yıllık izin hakkı bulunduğu; 286 işçiden 123’ünün 100 ile 200 gün ortasında, 29’unun 200 ile 300 gün arasında, 10’unun da 300 ile 400 gün ortasında kullanmadığı yıllık müsaadelerinin olduğu, belediyenin toplu ulaşım hizmetlerinin, Danıştay’ın görüşü ve Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararıyla mühleti 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebileceği kararları gözetilmesi gerekirken yolcu taşıma müsaadesi ile verilen ve müddeti dolan 2 bin 217 adet ticari minibüs çizgisinin imtiyazı aşan formda fiili olarak süresiz ihalesiz kullandırıldığı, belediyenin mülkiyetinde bulunan 22 adet taşınmazın ihale edilmeksizin ecrimisil karşılığında işgale süreklilik kazandırılarak kullandırıldığı görülmüştür. Başka taraftan, 2020 Sayıştay Raporu’nda da konu edilen toplu ulaşım hatlarının ihalesiz ve süresiz olarak kullandırılması usulsüzlüğünün 2021 yılında da yerine getirilmediği tespit edilmiştir.”

Kenanoğlu, Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“TAŞINMAZLARA İLİŞKİN ENVANTER, KAYIT VE DEĞER TESPİT İŞLEMLERİ NEDEN YAPILMAMIŞTIR”

“Taşınmazlara ait envanter, kayıt ve bedel tespit süreçleri neden yapılmamıştır? Kullanım ömrü tamamlanmış yahut ortadan kalkmış maddi olmayan varlıklar neden hesaplarda takip edilmektedir? Evre tasfiye ve paylaştırma kurulu kararına nazaran belediyeye devredilen taşıtların taşınır envanterine ve muhasebe kayıtlarına alınmasına yönelik süreçler neden yapılmamıştır? Nakdî limitler dahilinde yapılan mal alımlarında bütçeye konulan ödeneğin yüzde 10’u kamu ihale heyetinin uygun görüşü alınmadan neden aşılmıştır? Akaryakıt istasyonları ve içerisinde bulunan işletmeler yetkili yönetim tarafından neden ruhsatlandırılmamıştır?

“ALIŞVERİŞ MERKEZİ NİTELİĞİNDEKİ YERLERDE BULUNAN İŞLETMELERE NEDEN İLÇE BELEDİYESİ TARAFINDAN İŞLETME RUHSATI VERİLMEKTEDİR”

Alışveriş merkezi niteliğindeki yerlerde bulunan işletmelere neden ilçe belediyesi tarafından işletme ruhsatı verilmektedir? İlçe belediyeleri ile yapılan protokollere istinaden harcama evrakları sunulmadan neden ödeme yapılmaktadır? Birinci sınıf gayrisıhhi kuruluş niteliğindeki zeytinyağı imalathanelerinin kontrol ve ruhsatlandırma çalışmaları neden yapılmamıştır? Canlı müzik müsaade dokümanı olmayan cümbüş işletmeleri neden bulunmaktadır? Başka kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazların bakım ve tamirat masrafları neden üstlenilmektedir?

“İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİ NEDEN KANUNA UYGUN OLARAK KULLANDIRILMAMAKTADIR”

İşçilerin yıllık fiyatlı müsaadeleri neden kanuna uygun olarak kullandırılmamaktadır? Mal ve hizmet alımlarına ait teknik şartnamelere rekabeti engelleyici kararlar neden konulmaktadır? Mali limitlerin altında kalmak hedefiyle mal ve hizmet alımları neden kısımlara bölünmektedir? Toplu ulaşım sınırları ile ilgili uygulama neden yanlışlı yapılmaktadır? Üretim işlerinde bütün riskler sigortası kapsamında yer alan risk kalemlerinde muafiyet oranı neden yüksek belirlenmiştir? Yeni ünite fiyat tespitinde kullanılan rayiçler için ticaret ve/veya sanayi odasından neden onay alınmamıştır? Belediye taşınmazları neden ecrimisil karşılığında kullandırılmaktadır?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu