Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (16.01.2024)

YÖNETİM VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI ANLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardıma İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasına İlişkin Karar (Karar Numarası: 8083)
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI
–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına İlişkin Kararlar (Karar Numarası: 8084, 8085, 8086, 8087)
–– 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarda sayılan kişi, kuruluş veya kuruluşlara ait malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin 30/9/2013 tarih ve 2013/5428 sayılı Bakanlık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapan Kararı Kurul Kararı Eki (Karar Numarası: 8088)
–– 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Süreksiz 7. Maddesinin Uygulama Esasları (Karar No: 8089)
DÜZENLEMELER
–– Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Numarası: 8090)
–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar No: 8091)
–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapacak Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ADLİ DAİRE
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 tarih ve E:2023/58, K:2023/204 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 tarih ve E:2023/105, K:2023/208 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 tarih ve E:2023/134, K:2023/209 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/10/2023 Tarihli ve 2020/1327 Başvuru Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/11/2023 Tarihli ve 2020/12802 Başvuru Sayılı Kararı
YÜKSEK MAHKEME KARARI
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Kararı
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/01/2024 tarih ve 2024/80 sayılı Kararı
REKLAM BÖLÜMÜ
a – Adli Duyurular
b – Artırım, Azaltım ve İhale İlanları
c – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu